0
Items : 0
Subtotal : ฿0.00

Deprecated: คำสั่ง WC_Cart::get_cart_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_cart_url แทน in /home/admin/domains/touronsale.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4713
View Cart
Deprecated: คำสั่ง WC_Cart::get_checkout_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_checkout_url แทน in /home/admin/domains/touronsale.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4713
Check Out

โทรเลย จองทัวร์จองทัวร์ จองทัวร์ จองทัวร์ จองทัวร์

0
Items : 0
Subtotal : ฿0.00

Deprecated: คำสั่ง WC_Cart::get_cart_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_cart_url แทน in /home/admin/domains/touronsale.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4713
View Cart
Deprecated: คำสั่ง WC_Cart::get_checkout_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_checkout_url แทน in /home/admin/domains/touronsale.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4713
Check Out

ทัวร์น่าน

Nan

NAN น่าน

เชียงใหม่

จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต อาทิ เวียงวรนคร(เมืองพลัว) เวียงศีรษะเกษ(เมืองงั่ว) เวียงภูเพียงแช่แห้ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำน่าน

โดยมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนาน ในอดีตตามพงศาวดารมีชื่อเรียกว่าชื่อว่า “นันทบุรี” เมืองน่านในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขาในหุบเขาทางตะวันออกของภาคเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์
รถ
เรือ

คุณได้ชมรายการทัวร์ครบแล้ว

หากไม่พบรายการทัวร์ที่คุณสนใจ ลองค้นหา

จังหวัดน่านอาจไม่มีชื่อเสียงเป็นอันดันต้น ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว แต่ความจริงแล้ว ที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้สนใจได้ท่องเที่ยวมากมายไม่รู้จบ ทั้งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี แหล่งอารยธรรมโบราณ โดยที่เพิ่งค้นพบในเขตอำเภอเมืองน่าน ส่วนโบราณสถานโดยเฉพาะวัดเก่าแก่มีให้เห็นแทบทุกอำเภอ ได้แก่ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดด้าน วัดภูมินทร์ หอคำ วัดหนองบัว วัดบุญยืน ซึ่งล้วนแต่มีอายุนับร้อย ๆ ปี มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามทั้งสิ้น

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีความหลากหลาย เช่น เส้นทางชมธรรมชาติหมู่บ้านมณีพฤกษ์ ในอำเภอทุ่งช้าง อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง และเสาดินที่อำเภอนาน้อย บ่อเกลือโบราณในอำเภอบ่อเกลือ หรือการล่องแก่งน้ำว้าที่มีทัศนียภาพสวยงามตลอดเส้นทาง เป็นต้น

สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดน่าน สามารถท่องเที่ยวได้ทั่วทุกอำเภอ ด้วยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีงานบุญประเพณีที่สำคัญ เช่น งานแข่งเรือ งานไหว้พระธาตุ ส่วนผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการแสดงก็สามารถชมการแสดงนาฏศิลป์ที่งดงาม รวมทั้งดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ดนตรีวงปี่จุ้ม จ๊อยซอ ฟ้อนแง้น เป็นต้น

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2018/2561

คูปองท่องเที่ยวราคาพิเศษ [คลิก]