0
Items : 0
Subtotal : ฿0.00

Deprecated: คำสั่ง WC_Cart::get_cart_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_cart_url แทน in /home/admin/domains/touronsale.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4713
View Cart
Deprecated: คำสั่ง WC_Cart::get_checkout_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_checkout_url แทน in /home/admin/domains/touronsale.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4713
Check Out

โทรเลย จองทัวร์จองทัวร์ จองทัวร์ จองทัวร์ จองทัวร์

0
Items : 0
Subtotal : ฿0.00

Deprecated: คำสั่ง WC_Cart::get_cart_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_cart_url แทน in /home/admin/domains/touronsale.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4713
View Cart
Deprecated: คำสั่ง WC_Cart::get_checkout_url นี้ถูกเลิกใช้ตั้งแต่รุ่น 2.5! เป็นต้นมา กรุณาเปลี่ยนไปใช้ wc_get_checkout_url แทน in /home/admin/domains/touronsale.com/public_html/wp-includes/functions.php on line 4713
Check Out

ทัวร์กระบี่

Krabi

KRABI กระบี่

ตราประจำจังหวัดกระบี่

กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการัง ถ้ำ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ และเป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค

สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บริเวณทางใต้ มีสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขากระจัดกระจาย สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างเรียบ และมีภูเขาสูงๆต่ำๆ สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะ เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร. ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอำเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก บริเวณตัวเมืองมีแม่น้ำกระบี่ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมี่ต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตั๋วเรือโดยสาร

ตั๋วเรือโดยสาร กระบี่ – เกาะพีพี

ราคาพิเศษเพียง550450
2 ชั่วโมง
ท่าเรือ อบจ.กระบี่
อ่าวนาง

ตั๋วเรือโดยสาร อ่าวนาง – เกาะพีพี

ราคาพิเศษเพียง550450
2 ชั่วโมง
ท่าเรือ อบจ.กระบี่
ทัวร์
รถ
เรือ
ตั๋วเรือโดยสาร

ตั๋วเรือโดยสาร กระบี่ – เกาะพีพี

2 ชั่วโมง
ท่าเรือ อบจ.กระบี่
เริ่มต้น550450
ดูรายละเอียด
อ่าวนาง

ตั๋วเรือโดยสาร อ่าวนาง – เกาะพีพี

2 ชั่วโมง
ท่าเรือ อบจ.กระบี่
เริ่มต้น550450
ดูรายละเอียด
ตั๋วเรือโดยสาร

ตั๋วเรือโดยสาร กระบี่ – เกาะพีพี

2 ชั่วโมง
ท่าเรือ อบจ.กระบี่
เริ่มต้น550450
ดูรายละเอียด
อ่าวนาง

ตั๋วเรือโดยสาร อ่าวนาง – เกาะพีพี

2 ชั่วโมง
ท่าเรือ อบจ.กระบี่
เริ่มต้น550450
ดูรายละเอียด

สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ – ฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนเมษายน – ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านอำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม

ทิศใต้ จดจังหวัดตรังและทะเลอันดามันทางด้านอำเภอเกาะลันตา อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง

ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังทางด้านอำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม และอำเภอลำทับ

ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงาและทะเลอันดามันทางด้านอำเภออ่าวลึก และอำเภอเมืองกระบี่

ประวัติศาสตร์

จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

ที่ได้รับความนิยมในปี 2018/2561

คูปองท่องเที่ยวราคาพิเศษ [คลิก]